Ďakujem Vám

všetkým, čo ste na mňa mysleli a modlili ste sa za mňa.

Ďakujem, že ste ma prišli navštíviť a venovali mi trochu svojho času.

Verím, že to nebola pre Vás strata času, lebo ste ma tým veľmi potešili.

Ďakujem:

 • tete primárke detského oddelenia Mudr. M. Medrickej, ale aj celému kolektívu detského oddelenia NSP v Bardejove. Pani primárka bola a stále je vždy ochotná pomôcť, keď som to súrne potreboval. Tiež som veľmi spokojný so sestričkami na detskom oddelení v Bardejove. Sú to také veľmi pekné, usmievavé tety.  Ku mne boli vždy dobré a mohol som sa na nich spoľahnúť. Ďakujem tety!

 • tete doktorke Mudr. E. Kopálkovej, z ambulancie ORL v NSP Bardejov. Rád pochválim aj pani doktorku, lebo si to zaslúži a to vôbec nehovorím len ako nejkú frázu, na ktorú sme ako pacienti naučení vo vzťahu k lekárom. Pani doktorka Kopálková, si zaslúži celkom úprimnú pochvalu a poďakovanie. Ďakujem Vám i sestričkám vo vašej ambulancii.

 • tiež veľmi pekne ďakujem tete doktorke Mudr. Semričovej so svojím kolktívom, v rehabilitačnej ambulancii v Bardejove. Zvlášť chcem poďakovať tete Sakalíkovej, ktorá so nmou cvičila Vojtu a mne sa to veľmi páčilo..., až som pri tom spal  :)

 • tete fyzioterapeutke, ktorá so mnou cvičí Bobath terapiu v Prešove, tete Kašprikovej.

 • tete doktorke Mudr. Novysedlákovej, mojej detskej lekárke a tiež tete sestričke, čo sa vždy usmieva :) Ďakujem.

 • tetám doktorkám v DFN Košice: Mudr. Lazarovej - neurolog; Mudr. Balogovej - pľúcne; Mudr. Šaligovej - metabolická ambulancia. Keď idem k Vám do Košíc, všetko vybavím pod jednou strechou, čo je super. Ďakujem pekne.

 • ďakujem tetuškám z CVI Prešov, ktoré prídu až ku mne domov, aby sme boli spolu :)

 • ďakujem tetám, ujom a mojim kamarátom z DSS Egídius Bardejov

 • ďakujem mojej kamoške Zuzanke Klimekovej, ktorá ku mne chodí na masáž. Nie ja ju masírujem, ale ona mňa. Je totiž fyzioterapeutka.

 • ďakujem tetuške Zuzke, Slávke i Marike, čo boli pri mne, keď sa Samko ženil.

 

 

 

 

Ďakujem Vám tety a ujovia, čo ste ma finančne podporili.

Budem to s Vaším dovolením postupne zverejňovať, aj s vyúčtovaním,

na čo konkrétne boli darované finančné prostriedky použité. 

 • moja najbližšia rodina
 • Monika a Marian ,, drozdíci,, a ich spoločenstvo z BA
 • kolektív pracovníkov firmy OBUV-ŠPECIÁL z Bardejova
 • Slovak Telekom a.s.
 • kolektív pracovníkov obchodného domu BILLA v Bardejove
 • tety a ujovia z Rodinného spoločenstva RoS
 • teta Slávka
 • teta Melánia
 • teta Andrea
 • teta Marienka Schaderová
 • teta Katarína Konečná
 • teta Daniela Lališová
 • zamestnanci firmy Slovak Telekom a.s. 
 • ujo Ľudovít
 • ujo Ivan
 • ujo Jozef
 • študenti, tety a ujovia z  Cirkevného Gymnázia Štefana Mišíka zo Spišskej Novej Vsi
 • teta Andrea Daráková
 • teta Vierka a ujo Tibor Eštokovi
 • tety zo Spoločenstva matiek z Maľcova
 • kamarátky a kamaráti z UPC Mosty v Bratislave
 • BILLA s.r.o.
 • ujo Marek
 • Občianske združenie PRO FAMILIA - BARDEJOV
 • ujo Paľo
 • ujo Václav
 • ujo Peter 
 • ujo Dalibor Belovický
 • TAES s.r.o.
 • UPC Mosty
 • MILEND pneuservis
 • STRABAG
 • rod. Ždiňáková
 • mládež ECAV Prešov
 • žiaci a učitelia Evanjelickej spojenej školy v Prešove
 • spoluobčania z obce Zlaté
 • CZ ECAV Zlaté
 • teta Alena Kostárová
 • OZ Náš Bardejov - Polievka pomoci
 • menovaní i nemenovaní, tety a ujovia