Ďakujem všetkým, ktorí mi venovali svoje 2%. Podarilo sa nám vyzbierať 340€ a kúpili sme za ne veľký mixér, aby mi všetko vošlo do bruška, novú batériu do odávačky hlienov a opakované Bobath cvičenia v Prešove.

Mená uvádzam bez akd. titulov:

 

Anderko Jaroslav

Anderková Ľubica

Balaščáková Mária

Banasová Daniela

Benka Daniel

Benková Miriam

Beňová Magdaléna

Bondrová Petronela

Červeňáková Nina

Eštok Peter

Eštok Tibor

Gajdoš Ľubomír

Gajdoš Martin

Gajdošová Eva

Greňová Renáta

Harničár Jozef

Hvozdovič Jozef

Kramár Maroš

Krukárová Mária

Martičková Andrea

Motyka Vladimír

Rakošová Mária

Semanová Mária

Švedová Eva

Szkwarľa Ján

Trudičová Jana

 

Ďakujem :)