Nazbierali sme 1602€ vďaka Vám, ktorí ste Alexkovi pri zbieraní akým koľvek spôsobom pomohli. 

Dárcov uvádzam bez akd. titulov:

 

Anderko Jaroslav

Anderková Ľubica

Arendáč Marián

Babajová Anna

Banas Jaroslav

Banasová Daniela

Bartková Lenka

Biroš Peter

Bondra Majo

Bondrová Peťa

Cossar Luigi - L.C.Manager, s.r.o.

Červeňáková Nina

Eštok Tibor

Gajdoš Ľubomír

Gajdošová Evka

Greňová Renáta

Hajmacherová Daniela

Hankovská Ľudmila

Harbaľ Emil

Harničár Jozef

Havrila Ján

Holinga Dušan

Host Ján

Hvozdovič Jozef

Jusko Marek

Kapec Jozef

Kašpríková Anna

Kimáková Mária

Kostár Juraj

Krjaková Marianna

Kvočáková Janka

Kyseľ Ivan

Lukačejdová Andrea

Mathiová Iveta

Miňo Vincent

Molčan Peter

Pangrácová Emília

Pavelčák Rastislav

Petrík Štefan

p. Polláková 

Popik Tibor

Rojková Drahomíra

Rudý Dušan

Semanová Mária

Serečun Mikuláš

Smreková Gabriela

Sulyoková Jarmila

Sunflowers agency, s.r.o.

Ševčik Mikuláš

Šofranková Jana

Šoltés Juraj

Uličná Marta

Varga Ľubomír

p.Vyhinský

Vyhinská Mária

Zuščinová Ľudmila

Kapec Jozef

 

Všetkým menovaným i nemenovaným ďakujeme a ak sme na niekoho zabudli, prepáčte nám...