Ďakujeme pekne. 

V roku 2016, sme aj vďaka Vám nazbierali 2600€.

 

Anderková Ľubica

Anderko Jaroslav

Bartková Lenka

Banas Jaroslav

Banasová Daniela

Beňová Magdaléna

Cunha Vaughan

Cunha Rybárová Martina

Čakanišinová Mária

Dávidová Petronela

Drevaňaková Jarka

Džambová Jana

Eštok Tibor

Gajdoš Ľubomír

Gajdošová Eva

Greňová Renáta

Grus Miroslav

Gvot Peter

Hajmacherová Daniela

Hankovská Ľudmila

Harbula Ján

Harničár Jozef

Havír Ondrej

Havrila Ján

Holinga Dušan

Host Peter

Hrivňák Marek

Hrivňáková Daniela

Hvozdovič Jozef

Hudáková Henrieta

Hudáková Jana

Jurová Blanka

Jusková Helena

Kaiser Roman

Kapec Jozef

Klimeková Ingrid

Kopálková Erika

Kramár Maroš

Krsaková Adriana

Krukár Martin

Kvočák Ján

Kvočáková Janka

Kyseľ Ivan

Malecová Alica

Maníková Monika

Maňková Alena

Martičková Andrea

Martičková Jana

Medve Ladislav

Novotná Dominika

Onušková Martina

Pangrácová Emília

Petreško Ján

Petrík Štefan

Pietroszkova Miroslava

Plačková Jana

Rizner Vladimír

Roj Róbert

Roško Marcel

Semanová Mária

Serečun Mikuláš

Serečunová Nataša

Ševčík Mikuláš

Šofranková Jana

Stašková Zuzana

Stofka Erik

Šoltés Juraj

Štefan Erik

TAES s.r.o.

Tkáčová Jaroslava

Zuščinová Emília